Kaivoskoneet

Moottorihuoneet, hydrauliikka, polttoaine ja sähköjärjestelmät ovat suurin paloriski kaivoskoneissa. Palot syttyvät usein nopeasti ja ovat ahtaissa tiloissa siitä syystä vaikeita sammuttaa käsisammuttimilla. 
Kaivoskoneet työskentelevät usein paikoissa mihin on vaikeata päästä paloautoilla.

Oikein suunniteltu ja asennettu sammutusjärjestelmä on nopea ja tehokas suoja, järjestelmällä voidaan estää suurempia tuhoja. 

Dafolla on monta erityyppistä sammutusjärjestelmää, riippuen koneesta ja suojauksesta. Sammutusjärjestelmät suunnitellaan ja asennetaan valmistajien tarpeiden mukaan.
 
Dafo sammutusjärjestelmiä käyttävät useat tunnetut konevalmistajat.