Data sheets

Linja-autot

Dafo on ajoneuvojen sammutusjärjestelmien markkinajohtaja.

Moottorihuoneet, hydrauliikka, polttoaine ja sähköjärjestelmät ovat suurin paloriski linja-autoissa. Palot syttyvät ja etenevät usein nopeasti ja aikaa matkustajien poistamiseen linja-autosta on vähän. Tilastot osoittavat, että suurin osa linja-autopaloista syttyy moottoritilasta ja/tai sen ympäristöstä. Moottoritilan palo on aina ahtaissa tiloissa ja siitä syystä erittäin vaikea sammuttaa käsisammuttimella. Asianmukaisella sammutusjärjestelmällä taataan palon alkusammutus jo aikaisessa vaiheessa.

Järjestelmät suunnitellaan ja asennetaan  alan ohjeistusten mukaisesti huomioiden kohteen erityispiirteet.