Metsäkoneet

Moottoritila ympäristöineen, hydrauliikka sekä sähköjärjestelmät vioittuessaan ja/tai epäpuhtauksien johdosta aiheuttavat suuren paloriskin. Palot etenevät usein hyvin nopeasti ja niitä on vaikea sammuttaa käsisammuttimella.

Konepalot muodostavat suuren ympäristöriskin.

Finanssialan Keskusliitto(FK) on julkaissut 01.012011"Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutuslaitteistot Suunnittelu ja asentaminen FK – 127: 2011 - 1(fi)" ohjeistuksen,  jonka tarkoituksena on turvallisuuden ja tuottavuuden turvaaminen.

Dafo Forrex sammutusjärjestelmä mitoitetaan ja valmistetaan aina konekohtaisesti, alan ohjeistusten mukaisesti (metsäkoneet 3 litraa sammutetta per suojattava m3) sekä kone/laitekohtaiset paloturvallisuusriskit ja palokuormat huomioiden. Tyypillisimmillään metsäkoneiden sammutusjärjestelmien koko on 10-15 litraa sammutetta.

Dafo Forrex sammutusjärjestelmä käyttää tehokasta ja ympäristöystävällistä AB-30 kalvovaahtosammutetta. Forrex AB-30 sammute on erittäin tehokas kuitumaisten- sekä mineraalipohjaistenaineiden paloissa muodostaen happea läpipääsemättömän kalvon palavan materiaalin pinnalle.

Dafon auktorisoitu jälleenmyyjä ja huoltoverkosto takaavat ammattitaitoisen ja nopean palvelun

Dafo Forrex sammutusjärjestelmää käyttävät muun muassa:

  • John Deere
  • Ponsse
  • Komatsu Forest
  • Eco-Log
  • Gremo
sekä muut merkittävät konevalmistajat.