Sammutusjärjestelmien komponentit

Sammutusjärjestelmien toimintaympäristöt ovat usein erittäin vaativia, lämpötilaerot ja mekaaniset rasitukset aiheuttavat sammutusjärjestelmälle ja sen komponenteille erittäin korkeat laatuvaatimukset. Dafo Forrex sammutusjärjestelmä ja sen komponentit ovat testattuja ja hyväksyttyjä, täyttäen niille asetetut vaatimukset.

Komponentit ovat myös testattu ja hyväksytty ajoneuvoteollisuuden vaatimien normien ja standardien mukaisesti.

Pääkomponentteja ovat;

Keskusyksikkö

Keskusyksikössä CV-01 on erillinen käyttöpaneeli joka asennetaan kojelautaan ja/tai sijainniltaan selvästi havainnoitavaan paikkaan. Käyttöpaneeli liitetään keskusyksikköön joka on erillisessä IP65 suojausluokan omaavassa kytkentärasiassa. Keskusyksikköön liitetään myös sammutusjärjestelmän toiminnot.

CV-01

Keskusyksikön rakenne antaa joustavan sijoitus mahdollisuuden, jolla taataan sammutusjärjestelmän moitteeton ja pitkäaikainen toiminta kaikissa olosuhteissa.

Käyttöpaneeli on varustettu merkkivaloin sekä testi - ja laukaisupainikkein. Merkkivalot ilmaisevat toimintatilan ja valvontatehtävät. Käyttöpaneeli voidaan asentaa pinta - tai uppoasennuksena.

Lisätietoa erillisestä tuote-esitteestä.

 

Paloilmaisin

Palon sattuessa, aikainen havainnointi  varmistaa sammutustoiminnon tehokkuuden. Paloilmaisimen valinta tulee tehdä huolellisesti huomioiden suojattavan kohteen ympäristötekijät.

BD-P

  Dafo ilmaisimet ovat vankkarakenteisia ja vaativien toimintaympäristöjen kestäviä lämpöilmaisimia, jotka ovat kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden tiukkoja vaatimuksia. Dafo BD-P lämpöilmaisimia on erilämpötiloille 60 - 180*C. Näitä eri lämpötila ominaisuuksia omaavia ilmaisimia voidaan kytkeä sarjaan.

Vaihtoehtoisesti käytämme lämpöilmaisinkaapelia.  Lämpöilmaisinkaapeli reagoi muuttuneeseen lämpötilaan koko pituudeltaan.

Lisätietoa erillisestä tuote-esitteestä.

Sammuteainesäiliö

Sammuteainesäiliö

Dafo Forrex sammutusjärjestelmä käyttää sammutteena Forrex AB-30 kalvovaahtonestettä.

Forrex sammutesäiliö on kehitetty erityisesti ajoneuvokäyttöön. Sammuteainesäiliön ainutlaatuinen rakenne antaa suuria etuja käytössä. Sammute varastoidaan sammuteainesäiliössä paineettomassa tilassa, joka sammutuslaitteiston aktivoituessaan paineistuu.

Sammutusainesäiliö voidaan asentaa myös vaakasuoraan asentoon ja sen rakenne mahdollistaa optimaalisen sijoituksen myös ahtaissa tiloissa.

Sammuteainesäiliöden tilavuudet ovat 5;sta 25 litraan ja niitä voidaan yhdistää toiminnallisesti jopa 200 litran suuruiseksi sammutusjärjestelmä kokonaisuudeksi, jolla voidaan suojata tilavuudeltaan jopa 66m3 tila.

 

Putkisto ja suuttimet

Putkisto ja suuttimet

Laajavalikoimamme erityyppisiä suuttimia takaa aina optimaalisen suutintyypin kulloiseenkin kohteeseen. Suojattavassa tilassa oikeanlaisella suuttimen virtaus sekä suihkukuvion valinnalla, taataan sammuteaineen levinneisyys koko tarkoituksen mukaiselle alueelle.

Suuttimet asennetaan suoraan putkistoon. Kaikki suuttimet on varustettu suojahatuin.

Dafo Forrex sammutusjärjestelmissä käytetään ainoastaan ruostumatonta teräsputkea.