Vaahdotteet

Palavien nesteiden paloissa on vaahdotteen käyttäminen edellytys onnistuneelle palontorjunnalle.
Kuitumaisten aineiden paloissa vaahdotteen lisääminen nostaa veden sammutustehoa.

Tämän vuoksi vaahdotteet ovat laajassa käytössä pelastuslaitoksilla.
Vaahdotteita käytetään myös sprinklerijärjestelmissä ja muissa kiinteissä
sammutuslaitoksissa sekä käsisammuttimissa.  Vaahdotetiiviste sekoitetaan
veteen normaalisti 1-6 % seossuhteella. Riippuen vaahdotteen ainesosista on niillä erilaisia
ominaisuuksia ja käyttökohteita.

Yleisimmät vaahdotetyypit ovat:

 Detergenttivaahdotteet

  • Kalvovaahdotteet, AFFF
  • Alkoholin kestävät vaahdotteet, ARC
  • A-vaahdote metsäpaloihin ja kuitumaiselle materiaalille

Hyväksynnät                  

Vaahdotteet testataan ja hyväksytetään standardin EN-1568 mukaisesti. Tuotteiden ja
niiden valmistuksen määräystenmukaisuutta valvoo riippumaton elin, UL tai
Sveriges Provnings- och Testningsinstitut.

Vaahdotteet valmistaa Dafo Fomtec AB

Dafo Fomtec Ab sijaitsee Helsingborgissa Ruotsissa ja on Pohjoismaiden johtavia vaahdotteiden valmistaja.