Osoitteelliset paloilmaisimet

Tyco MZX on kattava paloilmaisintuoteperhe, joka on laajasti hyväksytty täyttäen mm. EN54 vaatimukset.

MZX:n kehittynyt digitaalinen tiedonsiirtoprotokolla ilmaisinsilmukassa antaa erittäin hyvän häiriöetäisyyden ja käytännössä virheettömän tiedonsiirron keskuksen ja ilmaisimien välillä.

Ilmaisimen tiedot luetaan paloilmoitinkeskukselle (tiedot nähdään keskuksen näytöllä reaaliarvoina, kuten °C), joka tulkitsee datan vertaillen sisäänrakennettuihin palonkehittymisen algoritmeihin. Näin voidaan välttää erheelliset ilmoitukset ja saadaan tieto aikaisessa vaiheessa alkavasta palosta.

Likaantuminen (savukammion sisältävillä ilmaisimilla) kompensoidaan hälytyskynnystä nostamalla, mutta vain siihen pisteeseen kuin se on mahdollista paloturvallisuutta vaarantamatta. Edelleen likaantuessaan ilmaisimesta saadaan huoltoilmoitus ja lopulta vika jos ilmaisinta ei puhdisteta.

Digitaalisen tiedonsiirron ja korkeamman silmukkajännitteen ansiosta MZX paloilmaisimet voidaan asentaa mihin tahansa kaapelointiin, myös olemassa olevaan. MZX on ideaalinen ratkaisu vanhan paloilmoittimen korvaamiseen uudella